Sprawą ciechanowskiej katowni UB, redakcja czasu ciechanowa interesuje się praktycznie od chwili pojawiania się tytułu na rynku. Nasi redaktorzy wielokrotnie przywoływali bolesną ale prawdziwą historię tego miejsca. To dzięki ich działalności i zaangażowaniu do siedziby PUBP przyjechali historycy IPN.

Więcej w CC 13

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

 

REKLAMA

kasy fiskalne ciechanów

REKLAMA

 

REKLAMA

REKLAMA

Z kraju i ze świata: